Miłość, która jest...

Miłość, która jest...

To nie jest miłość, jeśli ktoś zobaczy piękną kobietę -
i zapragnie jej, posłuszny oczom swym, umiejącym
oceniać.

Lecz jeśli ujrzy choćby brzydką - i nagle przeszyją go
strzały, i miłuje, i serce pełne jest gorejącego
szaleństwa...


To jest miłość. Ta miłość jest ogniem. Piękność bowiem
podoba się wszystkim, których oczy potrafią patrzeć,
wszystkim jednakowo.

 

 

 

Marek Argentariusz